Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Thắng Lợi Group chia sẻ kế hoạch 2020-2021 & trao đổi chính sách hợp tác với nhà thầu

Thắng Lợi Group chia sẻ kế hoạch 2020-2021 & trao đổi chính sách hợp tác với nhà thầu

Sáng 14/11, tại Thắng Lợi Building đã diễn ra buổi gặp mặt “Chia sẻ kế hoạch 2020-2021 & Trao đổi chính sách hợp tác với nhà thầu” giữa ban Tổng Giám Đốc Thắng Lợi Group và các nhà thầu chiến lược. Buổi gặp gỡ nhằm củng cố và nâng cao quan hệ hợp tác song […]