Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sunshine Group đưa ‘thành phố thông minh’ vào dự án 1,2 tỷ USD

Sunshine Group đưa ‘thành phố thông minh’ vào dự án 1,2 tỷ USD

Sunshine Group đưa ‘thành phố thông minh’ vào dự án 1,2 tỷ USD Tổ hợp căn hộ Sunshine Diamond River sẽ vận hành bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như sống trong “thành phố thông minh” thu nhỏ.  Sunshine Group vừa khởi động dự án Sunshine Diamond River  tại […]

Sunshine Group đưa ‘thành phố thông minh’ vào dự án 1,2 tỷ USD

Sunshine Group đưa ‘thành phố thông minh’ vào dự án 1,2 tỷ USD

Sunshine Group đưa ‘thành phố thông minh’ vào dự án 1,2 tỷ USD Tổ hợp căn hộ Sunshine Diamond River sẽ vận hành bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như sống trong “thành phố thông minh” thu nhỏ.  Sunshine Group vừa khởi động dự án Sunshine Diamond River  tại […]