Phạm vi giá: Từ đến

Trung tâm thương mại ven đô ế ẩm

Trung tâm thương mại ven đô ế ẩm

Trung tâm thương mại ven đô ế ẩm Hà Nội Nhiều dự án vùng ven bàn giao 3-5 năm nhưng hàng chục nghìn m2 mặt bằng thương mại vẫn bỏ trống.  Dự án chung cư trên mặt đường Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội) bàn giao từ cuối năm 2016. Các […]

Trung tâm thương mại ven đô ế ẩm

Trung tâm thương mại ven đô ế ẩm

Trung tâm thương mại ven đô ế ẩm Hà Nội Nhiều dự án vùng ven bàn giao 3-5 năm nhưng hàng chục nghìn m2 mặt bằng thương mại vẫn bỏ trống.  Dự án chung cư trên mặt đường Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội) bàn giao từ cuối năm 2016. Các […]