Phạm vi giá: Từ đến

Novaland huy động thành công vốn quốc tế

Novaland huy động thành công vốn quốc tế

Novaland huy động thành công vốn quốc tế Thông qua các đợt thu xếp vốn của tổ chức tài chính Credit Suise, Tập đoàn Novaland đã huy động thành công hạn mức 600 triệu USD trong quý IV/2019. Khoản giải ngân thực tế năm 2019 là 310 triệu USD, 290 triệu USD còn lại là […]