Phạm vi giá: Từ đến

Mặt bằng kinh doanh rục rịch giảm giá

Mặt bằng kinh doanh rục rịch giảm giá

Mặt bằng kinh doanh rục rịch giảm giá Một số bất động sản thương mại, văn phòng cho thuê xuất hiện mức giảm giá 20-40% để hỗ trợ khách thuê vượt qua Covid-19. Công ty Đại Thắng Holdings có trụ sở tại Đà Nẵng vừa công bố giảm 20% giá thuê văn phòng tại hệ […]

Mặt bằng kinh doanh rục rịch giảm giá

Mặt bằng kinh doanh rục rịch giảm giá

Mặt bằng kinh doanh rục rịch giảm giá Một số bất động sản thương mại, văn phòng cho thuê xuất hiện mức giảm giá 20-40% để hỗ trợ khách thuê vượt qua Covid-19. Công ty Đại Thắng Holdings có trụ sở tại Đà Nẵng vừa công bố giảm 20% giá thuê văn phòng tại hệ […]