Phạm vi giá: Từ đến

Năm 2020, có nên mua đất khi giá quá cao?

Năm 2020, có nên mua đất khi giá quá cao?

Năm 2020, có nên mua đất khi giá quá cao? Sau các cơn sốt đất 2016-2018, giá bất động sản ở vùng đỉnh, gây khó khăn cho quyết định đầu tư. Chuyên gia bất động sản cá nhân Tổng giám đốc Phú Vinh Group, ông Phan Công Chánh chia sẻ về việc, trong 6-12 tháng […]

Năm 2020, có nên mua đất khi giá quá cao?

Năm 2020, có nên mua đất khi giá quá cao?

Năm 2020, có nên mua đất khi giá quá cao? Sau các cơn sốt đất 2016-2018, giá bất động sản ở vùng đỉnh, gây khó khăn cho quyết định đầu tư. Chuyên gia bất động sản cá nhân Tổng giám đốc Phú Vinh Group, ông Phan Công Chánh chia sẻ về việc, trong 6-12 tháng […]