Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Hà Nội xuất hiện loạt căn hộ triệu đô

Hà Nội xuất hiện loạt căn hộ triệu đô

Hà Nội xuất hiện loạt căn hộ triệu đô Hà Nội Một loạt dự án có penthouse giá lên tới vài triệu USD đang được giới thiệu ra thị trường.  Chủ đầu tư dự án căn hộ dát vàng D’. Palais Louis (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy) vừa mở bán dự án với […]

Hà Nội xuất hiện loạt căn hộ triệu đô

Hà Nội xuất hiện loạt căn hộ triệu đô

Hà Nội xuất hiện loạt căn hộ triệu đô Hà Nội Một loạt dự án có penthouse giá lên tới vài triệu USD đang được giới thiệu ra thị trường.  Chủ đầu tư dự án căn hộ dát vàng D’. Palais Louis (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy) vừa mở bán dự án với […]