Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

nhadatsg

TIẾP XÚC nhadatsg

Bán đất nền dự án, DỰ ÁN

nhadatsg

6 ngày trước

Bán đất nền dự án, DỰ ÁN

6 ngày trước

6 ngày trước

6 ngày trước

6 ngày trước

6 ngày trước

DỰ ÁN

6 ngày trước

DỰ ÁN

6 ngày trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

4 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

4 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

990,000 đ31,000 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

4 năm trước

990,000 đ31,000 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

4 năm trước

25,000 đ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

456,000 đ2,900 đ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

4 năm trước

456,000 đ2,900 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

4 năm trước

1,790 đ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

459,000 đ2,560 đ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Samuel Palmer

4 năm trước

459,000 đ2,560 đ/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

4 năm trước

890,000 đ3,690 đ/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Michelle Ramirez

4 năm trước

890,000 đ3,690 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

4 năm trước

758,000 đ3,690 đ/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

Samuel Palmer

4 năm trước

758,000 đ3,690 đ/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

4 năm trước

3,550,000 đ2,560 đ/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Michelle Ramirez

4 năm trước

3,550,000 đ2,560 đ/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

4 năm trước

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Vincent Fuller

4 năm trước

3,500 đ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

4 năm trước

Complex Building Ocean Front

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Vincent Fuller

4 năm trước

5,600 đ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

7,599,000 đ18,900 đ/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Michelle Ramirez

4 năm trước

7,599,000 đ18,900 đ/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

4 năm trước

3,900,000 đ17,500 đ/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Vincent Fuller

4 năm trước

3,900,000 đ17,500 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

1,750,000 đ7,500 đ/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Samuel Palmer

4 năm trước

1,750,000 đ7,500 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

4 năm trước

3,700,000 đ9,900 đ/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

4 năm trước

3,700,000 đ9,900 đ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

1,599,000 đ15,000 đ/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Brittany Watkins

4 năm trước

1,599,000 đ15,000 đ/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

4 năm trước