Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Đất Xanh tuyển dụng 5.000 môi giới địa ốc giữa đại dịch Covid-19

Đất Xanh tuyển dụng 5.000 môi giới địa ốc giữa đại dịch Covid-19

Đất Xanh tuyển dụng 5.000 môi giới địa ốc giữa đại dịch Covid-19 Đất Xanh công bố tuyển 5.000 môi giới để phân phối 20.000 sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức. Trong bối cảnh thị trường ngưng trệ, các hoạt động xúc tiến dự án dời […]

Đất Xanh tuyển dụng 5.000 nhân viên kinh doanh giữa đại dịch Covid-19

Đất Xanh tuyển dụng 5.000 nhân viên kinh doanh giữa đại dịch Covid-19

Đất Xanh tuyển dụng 5.000 nhân viên kinh doanh giữa đại dịch Covid-19 Đất Xanh công bố tuyển 5.000 nhân viên kinh doanh để phân phối 20.000 sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức. Trong bối cảnh thị trường ngưng trệ, các hoạt động xúc tiến dự […]