Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phú Quốc bỏ lệnh dừng phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất

Phú Quốc bỏ lệnh dừng phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất

Phú Quốc bỏ lệnh dừng phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai ở huyện Phú Quốc sẽ tiếp tục được phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, theo quyết định của UBND tỉnh. UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấm dứt bỏ lệnh cấm dừng phân lô, tách thửa, chuyển […]

Phú Quốc bỏ lệnh dừng phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất

Phú Quốc bỏ lệnh dừng phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất

Phú Quốc bỏ lệnh dừng phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai ở huyện Phú Quốc sẽ tiếp tục được phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, theo quyết định của UBND tỉnh. UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấm dứt bỏ lệnh cấm dừng phân lô, tách thửa, chuyển […]