Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

CitiGrand hướng đến khách hàng trẻ thành đạt

CitiGrand hướng đến khách hàng trẻ thành đạt

CitiGrand hướng đến khách hàng trẻ thành đạt Sở hữu phong cách kiến trúc đương đại và hệ thống tiện ích cao cấp, CitiGrand hướng đến các yêu cầu cao về nhà ở của khách hàng trẻ. Yêu cầu cao về nhà ở của thế hệ Millennials Millennials là khái niệm dùng để chỉ những […]