Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Kiến trúc cảnh quan gần gũi thiên nhiên

Kiến trúc cảnh quan gần gũi thiên nhiên

Kiến trúc cảnh quan gần gũi thiên nhiên Đáp ứng nhu cầu cư dân, thiết kế cảnh quan của các dự án tại thành phố lớn ngày càng chú trọng yếu tố hài hoà thiên nhiên. Nhu cầu sống “xanh” đang trở thành xu hướng tại các thành phố lớn. Việc tạo dựng một không […]