Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

MSB cho vay mua căn hộ The Arena

MSB cho vay mua căn hộ The Arena

MSB cho vay mua căn hộ The Arena Khách mua căn hộ dự án The Arena sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Hàng hải (MSB) với hạn mức 50-100%, thời hạn tối đa tới 20 năm. Chủ đầu tư dự án The Arena, Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh cho biết, khách […]