Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giá căn hộ tiếp tục leo thang

Giá căn hộ tiếp tục leo thang

Giá căn hộ tiếp tục leo thang TP HCM Năm 2019 giá căn hộ tăng bình quân 15-20% và nhiều khả năng tiếp tục xu hướng đi lên trong 12 tháng tới. DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại TP HCM với đà tăng giá mạnh mẽ […]

Giá căn hộ tiếp tục leo thang

Giá căn hộ tiếp tục leo thang

Giá căn hộ tiếp tục leo thang TP HCM Năm 2019 giá căn hộ tăng bình quân 15-20% và nhiều khả năng tiếp tục xu hướng đi lên trong 12 tháng tới. DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại TP HCM với đà tăng giá mạnh mẽ […]