Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Thanh khoản căn hộ lao dốc

Thanh khoản căn hộ lao dốc

Thanh khoản căn hộ lao dốc TP HCM Năm 2019 tổng giao dịch chung cư tại đô thị lớn nhất phía Nam chỉ đạt 37.000 căn, giảm 25% theo năm. Savills Việt Nam vừa công bố toàn cảnh thị trường căn hộ TP HCM trong quý IV và tổng kết cho cả năm 2019 với […]

Thanh khoản căn hộ lao dốc

Thanh khoản căn hộ lao dốc

Thanh khoản căn hộ lao dốc TP HCM Năm 2019 tổng giao dịch chung cư tại đô thị lớn nhất phía Nam chỉ đạt 37.000 căn, giảm 25% theo năm. Savills Việt Nam vừa công bố toàn cảnh thị trường căn hộ TP HCM trong quý IV và tổng kết cho cả năm 2019 với […]