Phạm vi giá: Từ đến

Giá nhà leo thang trên diện rộng

Giá nhà leo thang trên diện rộng

Giá nhà leo thang trên diện rộng TP HCM Các căn hộ mới chào bán năm qua tăng giá 10-23% so với cùng khu vực nhưng trên thị trường thứ cấp đội lên 20-40%. CBRE Việt Nam vừa công bố báo cáo biến động giá căn hộ năm 2019 với hiện tượng tăng giá đồng […]

Giá nhà leo thang trên diện rộng

Giá nhà leo thang trên diện rộng

Giá nhà leo thang trên diện rộng TP HCM Các căn hộ mới chào bán năm qua tăng giá 10-23% so với cùng khu vực nhưng trên thị trường thứ cấp đội lên 20-40%. CBRE Việt Nam vừa công bố báo cáo biến động giá căn hộ năm 2019 với hiện tượng tăng giá đồng […]